Kinderen en ouderen maken vogelhuisjes voor Stadsfenne

Sneek - Onder leiding van vrijwilligers van de Vogelwacht Sneek schilderden bewoners van Frittemahof en kinderen van groep 7 van de Simon Havingaschool gisteren een vijftiental vogelhuisjes. Deze vogelhuisjes worden binnenkort opgehangen in de wijk Stadsfenne.

De vogelhuisjes worden opgehangen aan bomen langs de rolstoelvriendelijke wandelroutes door de Stadsfenne die later dit voorjaar geopend zullen worden. Dit is een bijzonder initiatief van het Wijkplatform Stadsfenne, waarin naast Frittemahof en de Simon Havingaschool, ook de Parkflat Stadsfenne en obs De Oudvaart participeren. Daarnaast is ook het Bogerman Technasium betrokken. In een project deden leerlingen van deze school voorstellen om meer beleving aan de wandelroutes toe te voegen. Waaronder dus het aanbrengen van vogelhuisjes. De Vogelwacht Sneek heeft geïnventariseerd welke nestkasten op welke plek zouden moeten komen. Langs de hele route worden dertien mezenkasten geplaatst en twee kasten voor spechten.
Op de foto: Bewoner van Frittemahof de heer Bokhorst werkt samen met kinderen van de Simon Havingaschool geconcentreerd aan de vogelhuisjes. Op de achtergrond kijkt Bennie Dreyer van de Vogelwacht Sneek lachend toe.