Antonius opent online poli gynaecologie

Sneek - Het Antonius Ziekenhuis Sneek opent een digitale poli voor vrouwen met verzakkings- en incontinentieklachten. Patiënten kunnen met hun DigiD inloggen op mijnantonius.nl/online-bekkenbodempoli en krijgen daar informatie over hun diagnose en behandelvoorstel. 'De inhoud is volledig afgestemd op hun persoonlijke situatie', verzekert Monic Wortelboer, gynaecoloog in het Antonius Ziekenhuis.

Op het beveiligde portaal staat algemene informatie over bekkenbodemproblemen en een duidelijke beschrijving van de operatie. Na bezoek aan de polikliniek kunnen patiënten via hun persoonlijke site hun eigen medische gegevens raadplegen. Denk aan de diagnose, het behandelplan, de huisartsenbrief en zeer binnenkort ook hun eigen laboratoriumuitslagen. Op deze wijze kunnen patiënten thuis alle informatie nog eens rustig nalezen, eventueel samen met hun partner en kinderen. Verder kunnen patiënten op een laagdrempelige manier vragen stellen, die beantwoord worden door de gynaecoloog of de gespecialiseerde verpleegkundig. Dit kan zowel voor de behandeling als tijdens de herstelfase. 'Onze patiënten krijgen algemene informatie over bekkenbodemproblemen én over hun persoonlijke medische situatie. De koppeling met het medisch dossier is innovatief.' Wortelboer hoopt deze online service snel uit te breiden naar andere gynaecologische aandoeningen. Tegelijkertijd is ook de zorg voor vrouwen met bekkenbodemproblemen aangepast. Patiënten met bijzondere bekkenbodemproblemen en incontinentie worden voortaan door een multidisciplinair team onderzocht. Voorafgaand aan het polikliniekbezoek vult de patiënt via de online poli een vragenlijst in. Op het spreekuur brengt de gespecialiseerde verpleegkundige de voorgeschiedenis van de patiënt in kaart. Vervolgens verrichten de gynaecoloog en bekkenbodemfysiotherapeut samen lichamelijk onderzoek. Zij kunnen dus ter plekke overleggen en hun bevindingen uitwisselen. Zo nodig gaat de patiënt aansluitend naar de uroloog of chirurg. Aan het eind van de middag komen de verschillende zorgprofessionals bijeen om de onderzoeksresultaten te bespreken. Vervolgens formuleren zij samen een behandeladvies op maat. De meeste patiënten hoeven dus maar één bezoek aan het ziekenhuis te brengen, aldus Wortelboer. 'Dat is patiëntvriendelijker en ze weten sneller waar ze aan toe zijn.'