RSG'ers Lennart Vulto en Thijs Bruinsma winnaars Topwerkstuk

Sneek - De prijs voor het beste profielwerkstuk, gemaakt door scholieren van middelbare scholen in Friesland, ging dinsdagavond 12 april naar Thijs Bruinsma en Lennart Vulto van het RSG Magister Alvinus in Sneek.

Op deze avond was de finale en de feestelijke prijsuitreiking van Topwerkstukken, een initiatief van de Leeuwarder Courant. Thijs en Lennard vroegen zich af waarom mensen oorlog voeren en legden daarvoor de nadruk op hoe beïnvloedbaar mensen zijn. Na het succes van de Topwerkstukken vorig jaar konden ook dit jaar weer sector- en profielwerkstukken deelnemen aan Topwerkstuk. Via een stempagina op de site van de Leeuwarder Courant kon het publiek stemmen op hun favoriet. De vakjury bestond dit jaar uit Thea Koster (wethouder Jeugd & Onderwijs gemeente Leeuwarden), Piet Bouma (Projectdirecteur Campus Fryslân van de RUG,) en Hans Snijder (hoofdredacteur LC). Zij vonden het lastig een keuze te maken tijdens de finale op 12 april. De RSG had maar liefst zes werkstukken in gestuurd. ,,Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen, knap werk!” zegt de rector-bestuurder Sixtus Haverkamp. Lennart Vulto en Thijs Bruinsma leerlingen van VWO 6 van de RSG Magister Alvinus kozen voor hun profielwerkstuk het thema ’menselijke geweld en oorlog’. Een thema dat door de aanslagen in Parijs en Brussel en de vluchtelingenproblematiek vanwege de oorlog in Syrië weer enorm actueel is geworden. Het winnende profielwerkstuk Waarom mensen oorlog voeren gaat over: Wat is de reden dat heel gewone mensen in een oorlogssituatie verschrikkelijke daden uitvoeren die zij normaal gesproken nooit zouden doen? Hoe komt het dat zij in een onstabiele situatie een sterke leider achterna hollen en liefhebbende familievaders tot hersenloze vechtmachines muteren? Waarom gaan mensen blindelings vechten in een oorlog en blijven ze niet gewoon veilig thuis?