Friese Muziekbrigade vanmorgen gestart

Sneek - Keunstwurk startte vanochtend in samenwerking met Cultuur Kwartier Sneek, Ateliers Majeur en Leeuwarden-Fryslân 2018 in het Atrium in Sneek het samenwerkingsprogramma De Friese Muziekbrigade.

Samenwerken aan de toegankelijkheid en vernieuwing van het muziekonderwijs staat hierbij centraal. Er wordt toegewerkt naar een omgeving waarbij ieder kind en elke jongere in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in Fryslân de mogelijkheid krijgt om muziek te maken. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderingen die de bezuinigingen op kunst en cultuur de laatste jaren met zich mee hebben gebracht. De Friese Muziekbrigade startte met een bijeenkomst in Sneek voor muzikanten, musici, muziekdocenten en muziekliefhebbers met als doel krachten te bundelen. Later dit jaar volgen er bijeenkomsten met het onderwijs en de overheid. De laatste jaren is er fors bezuinigd op kunst en cultuur en zijn er veel losse spelers actief in het muziekonderwijs. De verschuiving van muziekonderwijs in de vrije tijd naar het onderwijs laat kinderen vooral kennismaken met muziek. De les of cursus in de vrije tijd wordt steeds meer overgelaten aan de markt. Dit heeft er in Fryslân toe geleid dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van het muziekonderwijs, zowel in geografisch als financieel opzicht, onder druk staat. Daarnaast vormt Leeuwarden-Fryslân 2018 als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 met het thema Iepen Mienskip een ideaal participatie-laboratorium en een interessante LAB-omgeving. Er wordt op allerhande terrein gewerkt aan cultuureducatie en -participatie. Door samen te werken met muziekaanbieders, het onderwijs en de overheid koppelt De Friese Muziekbrigade beleid en het programma aan elkaar.