30 miljoen extra voor veiligere wegen in Fryslân

Sneek - 30 miljoen euro wil de provincie de komende jaren extra investeren om provinciale wegen veiliger te maken. Ruim 70 trajecten, kruispunten en oversteken zijn benoemd en al dit jaar treft de provincie de eerste maatregelen. Wegen krijgen onder andere betere markering en stevige bermen. Ook kruispunten en oversteken worden veiliger gemaakt. Ook het onderhoudsniveau van wegen gaat omhoog.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: ,,It is wichtich dat dielnimmers oan it ferkear harren feilich ferpleatse kinne. Mei dizze ynvestearring meitsje wy noch mear ferkearssituaasjes yn Fryslân feiliger. Wy ferbetterje de lokaasjes dêr’t in soad ûngelokken plak fine. Ek nimme wy maatregels op de plakken dy’t troch sawol fytser as automobilist as ûnfeilich sjoen wurde.” De eerste werkzaamheden beginnen nog dit jaar, het programma loopt door tot en met 2019. In 2014 heeft de ANWB resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de veiligheid van provinciale wegen. Hieruit kwam onder meer naar voren dat er minimaal 90 miljoen euro nodig is om de Friese provinciale wegen veiliger te maken. Als eerste aanzet heeft de provincie hier 30 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Samen met onder andere de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de gemeenten is hiervoor een lijst opgesteld van te verbeteren trajecten en knelpunten in Fryslân. Op de lijst staan plekken waarvan bekend is dat hier veel ongelukken gebeuren, zoals de N355 tussen Quatrebras en Twijzel. Daarnaast bevat de lijst locaties die verkeersdeelnemers als onveilig ervaren, ook al gebeuren hier geen ongevallen.Overigens kunnen niet alle knelpunten aangepakt worden.Een eerste inschatting leert dat het budget niet geheel toereikend is om alle benoemde knelpunten aan te pakken. Dit betekent dat een aantal knelpunten als reserve op de lijst komt te staan. De afgelopen decennia nam het aantal verkeersslachtoffers in Fryslân af. Deze dalende lijn stagneert. Met het investeren in de verkeersveiligheid wil de provincie Fryslân het aantal verkeersslachtoffers verder terugbrengen. Ook is meer aandacht voor het onderhoud van provinciale wegen. Dit betekent dat het onderhoudsniveau omhoog gaat. Het gaat onder andere om het onderhoud van asfalt, belijning en bermen. Provinciale Staten nemen halverwege dit jaar een besluit over het beschikbaar stellen van de gereserveerde 30 miljoen euro en het verhogen van het onderhoudsniveau van wegen. Daarna kan gekeken worden welke maatregelen op welke locaties uitgevoerd worden.