Theatervoorstelling visserslatijn in Heeg

Sneek - Visserslatijn, een wandelende theatervoorstelling over de palinghandel tussen Heech en Londen, wordt dinsdag 3 mei vanaf 14.00 uur opgevoerd in Heeg.

Vanaf het VVV Heeg, wandelen Anne Wigerts en zijn vrouw Corneliske door het dorp Heeg om in een theatrale, humoristische wandeling meer te vertellen over de geschiedenis van het dorp en de bloei van de palinghandel. Het watersportdorp Heech en de Heechemers staan bekend om de palinghandel. Al in 1342 is er sprake van palinghandel op Londen. Hoe kan het, dat deze handel op Londen zo tot bloei kon komen? En waarom mogen de Friezen vrij aanleggen aan de Londense rede en is er zelfs sprake van een Dutch Mooring? Onderweg vindt het echtpaar onverwacht een aantal zoekgeraakte relikwiën terug en zijn de mede wandelaars getuige van de koninklijke ontknoping van het geheim van Heech. Wandel en ervaar deze wandeling mee en ontdek meer van Heech.Reserveer: Acta Theater én Muziek, 058-2122102 of zaken@actatheater.nl