Certificaten Fries op MBO Nordwin

Sneek - Vierentwintig Mbo-ers op het Nordwin collega in Sneek ontvingen gisteren het certificaat ‘Frysk ferstean/prate,’ uitgereikt door Provincie Fryslân.

Bij de lessen Fries, dat een vast onderdeel in het onderwijsprogramma van het MBO Nordwins College is, stond onder andere de Friese cultuur, geschiedenis en de meertaligheid centraal. Het doel is dat studenten een positieve taalhouding hebben en bewust zijn van het gebruiken van de (Friese) taal. Om een certificaat te krijgen moesten de studenten digitale lessen en toetsen maken, waarin ze aantonen dat ze het Fries in de beroepssituatie kunnen verstaan of spreken, of allebei.