Miniatuur skûtsjes uit Sneek naar skûtsjemuseum

SNEEK - De veertien miniatuur skûtsjes die werden gebruikt bij het openluchtspel Drie Gebroeders in 2013 worden op 22 april officieel overgedragen aan het Skûtsjemuseum De Stripe in Earnewâld. 

De kleine vaartuigjes werden gebruikt aan de boorden van de Potten nabij het Sneekermeer in 2013 ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Sneker Pan. Lid van Verdienste Cor Reijenga uit Sneek zal er nog één keer bij zijn. Na twaalf jaar voorzitterschap voorafgegaan door vijftien jaren in het bestuur van de Stichting Sneker Pan. De 56-jarige chef van het rechercheteam Leeuwarden heeft op zaterdag 12 maart officieel afscheid genomen van de Sneker Pan. Tijdens zijn dozijn jaren voorzitterschap werd de Sneker Pan maar liefst acht keer kampioen onder leiding van schipper Douwe Visser. Reijenga is duidelijk en vooral bescheiden over zijn eigen rol tijdens die succesjaren. ,,Myn rol wie dat de sa neamde ‘randvoorwaarden’ sa goed mooglik wienen.’’ Lees het hele artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.