Dertien gediplomeerd 'kandidaat' ondernemers

Sneek - Dertien van de vijftien uitkeringsgerechtigden die vorig jaar begonnen aan een intensieve, zes maanden durende training, waarin ze werden voorbereid om zelfstandig ondernemer te worden, kregen vanmiddag in de foyer van het Theater Sneek hun diploma uit handen van wethouder Stella van Gent van werk en inkomen.

Daarmee werd de derde editie van het project Kansrijk Ondernemen afgesloten. Het project wordt uitgevoerd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ‘Brug naar werk’. Súdwest-Fryslân nam het initiatief voor dit project in 2014. Het kreeg in 2015 een vervolg. Stella van Gent is enthousiast over de tot dusver behaalde resultaten. ,,Het zou natuurlijk prachtig zijn als het alle deelnemers lukt om daadwerkelijk een eigen bedrijf te beginnen en economisch zelfstandig te worden”, zegt ze. ,,Maar het project is geen wondermiddel. Garanties kunnen we niet geven. Toch vinden we dit project een prachtige manier om te investeren in mensen en hun talenten.” De twee voorgaande projecten laten zien dat ten minste de helft van de deelnemers inmiddels als ondernemer is gestart of op een andere manier een betaalde baan heeft gevonden. Ruim een kwart van de deelnemers is nog steeds van plan voor zichzelf te beginnen, maar nog bezig met de voorbereidingen. Het doel van het project Kansrijk Ondernemen is mensen zo goed mogelijk voorbereiden op een bestaan als zelfstandige. ,,Maar het resultaat van de trainingen kan ook zijn dat een deelnemer ontdekt dat het zelfstandig ondernemerschap toch niet bij hem past, of dat zijn bedrijfsplan niet levensvatbaar is”, aldus Van Gent. ,,Dat inzicht is ook waardevol.” Het project Kansrijk Ondernemen is onderdeel van het programma ‘Oan ’t wurk’ van de gemeente Súdwest-Fryslân. Eén van de doelstellingen van dit programma is daling van het aantal uitkeringsgerechtigden met 10 procent. Nu zijn in de gemeente bijna 2500 mensen als uitkeringsgerechtigde geregistreerd.