Excursie naar Gouden Boaiem

Smallebrugge - Een speciale middag voor alle pake's en beppe's met hun kleinkinderen op woensdag 4 mei.

Het eiland de Gouden Bodem is een uniek natuurgebied waar weidevogels een kans krijgen. Met een zeilpraam wordt de oversteek naar het eiland gemaakt, waar de boerin en de vogelwachter alles vertellen over dit natuurgebied. De excursie is een combinatie van varen en wandelen en is inclusief biologische koffie/thee/limonade en koek. Vooraf aanmelding is noodzakelijk en kan via 06-23054928. Meer informatie op www.goudenboaiem.nl.