Súdwest-Fryslân knapt negen rotondes op

Sneek - Het gaat om rotondes in Kimswerd, Makkum, Sneek en IJsbrechtum. De rotonde in Kimswerd en in Sneek zijn al opnieuw beplant. Afgelopen week was de rotonde bij Makkum aan de beurt en in het najaar volgen er nog zes rotondes in Sneek en in IJsbrechtum.

De gemeente Súdwest-Fryslân beheert 36 rotondes. Door hun vorm en grootte zijn rotondes (kleurrijke) accenten langs de wegen. Het zijn de visitekaartjes van de gemeente, zeker wanneer ze fraai zijn vormgegeven en de gemeente ze goed beheert. Hoe ze precies worden beheerd, hangt af van het type rotonde. De gemeente maakt onderscheid tussen drie soorten rotondes: Representatieve rotondes in de bebouwde kom, met veel verschillende planten en kleuren, rotondes op de grens tussen de bebouwde kom en buitengebied, die wat soberder zijn ingericht maar er wel verzorgd uit zien en rotondes in het buitengebied, waarbij de inrichting aansluit bij het omliggende landschap. Zo’n rotonde bestaat vaak uit bloemrijk grasland, bolgewassen en/of bomen. Medewerkers van de gemeente hebben alle rotondes ingedeeld in de drie typen en zo gekeken of ze de rotondes op de juiste manier hebben ingericht en beheren. Ze gaan dit jaar negen rotondes opnieuw beplanten. Drie rotondes zijn al beplant: de rotonde in Kimswerd en de rotonde aan de Leeuwarderweg in Sneek. Afgelopen week was de rotonde bij Makkum aan de beurt. In het najaar volgen de rotondes langs Stadrondweg Oost (inclusief IJsbrechtum), de rotonde bij het Normandiaplein en aan de Oppenhuizerweg in Sneek.