Sneek herdenkt oorlogsslachtoffers

Sneek - Sneek herdacht gisteravond tijdens de Nationale Herdenking bij het oorlogsmonument op het Oud Kerkhof massaal alle burgers en militairen, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, in oorlogssituaties en bij vredesmissies, zijn omgekomen.

Zoals vertrouwd werd bij de Martinikerk vanaf 19.40 uur tot 19.55 uur passende muziek ten gehore gebracht door het Stedelijk Muziekkorps. Na de ‘Last Post’ werd om klokslag 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen, gevolgd door het Wilhelmus. Vervolgens vond de kranslegging plaats door burgemeester Hayo Apotheker namens het gemeentebestuur, door organisaties en particulieren en werden bloemen neergelegd door familieleden van gevallenen, afgevaardigden van verenigingen en iedereen die daar behoefte aan had. Apotheker sprak kort over het jaarthema 'De vrijheid omarmd’  en refereerde aan de grote vluchtelingenstroom als gevolg van oorlog op dit moment. Naast de kranslegging bij het monument, werden zoals gebruikelijk kransen gelegd bij de herdenkingssteen van de Canadezen en het Joods monument in de stadhuistuin. Leerlingen van de Thomas van Aquino School, dit jaar adoptieschool van de monumenten, lazen gedichten voor. Ook rondom andere monumenten in de gemeente werden stijlvolle herdenkingen gehouden.