Van de Wall volgt vertrekkende PvdA'er Groeneveld op

Sneek -   Thije van de Wall volgt de vertrekkende PvdA'er Thomas Groeneveld op in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

Thije van de Wall (31) wordt geïnstalleerd in de fractie van de PvdA tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 mei. Van de Wall was voor zijn installatie als raadslid al commissielid en had voor de fractie van de PvdA zitting in de raadscommissie Boarger en Mienskip. Thomas Groeneveld (30) vertrekt uit de raad in verband met zijn verhuizing naar Joure. Hij kan daardoor niet langer raadslid zijn in de gemeente Súdwest-Fryslân. Groeneveld was in eerste raadsperiode van Súdwest-Fryslân het jongste raadslid van deze gemeente. Voordat hij op 1 januari 2011 in deze gemeente raadslid werd, was hij bovendien al raadslid voor de PvdA in de toenmalige gemeente Wûnseradiel. Groeneveld had als raadslid ook zitting in de commissie Bestjoer en Finânsjes.