Balk Vooruit op wijkschouw met gemeente

Sneek - Plaatselijk belang Balk Vooruit gaat eind deze maand op een zogenoemde wijkschouw met wijkbeheerders Henk Bolding en Ruurd Zijlstra van gemeente de Fryske Marren.

Een wijkschouw houdt in dat Balk Vooruit samen met de wijkbeheerders in Balk gaat kijken of er gemeentelijk onderhoud nodig is op bepaalde locaties. Denk hierbij aan maaiwerk, onderhoud plantsoenen, schoonmaken abri’s en verkeersborden, zwerfvuil, snoeien bomen, ectetera. Het gaat hierbij om klein onderhoud.
Balk Vooruit heeft daarbij ook hulp nodig van de inwoners. Zijn er situaties die aangepakt moeten worden. Weet u bijvoorbeeld een straat waar de stoeptegels los liggen, waar fietsen op een hoop staan, waar takken deels over de weg groeien? Meldt het dan voor  23 mei bij Balk Vooruit. Geef een duidelijke omschrijving van de situatie die aangepakt moet worden, indien mogelijk met een foto erbij. Mail dit vervolgens naar: info@balkvooruit.nl. Balk Vooruit zal de binnen gekomen problemen tijdens de wijkschouw onder de aandacht brengen van de wijkbeheerders.