Accolade gaat bouwen op grond blauwe flat

SNEEK - Accolade gaat op de locatie van de gesloopte blauwe Furmerusflat in Sneek 33 grondgebonden woningen en 23 appartementen bouwen.

In de zone tussen de Furmerusstraat en een nieuwe rondlopende ontsluitingsweg komen de grondgebonden woningen, verdeeld over enkele laagbouwblokken. Deze laagbouwblokken bestaan uit woningen met twee en drie slaapkamers en ‘nul treden woningen’. De woningen vormen duidelijke straatwanden, hebben platte daken en een voortuin met hagen. Beeldbepalend voor het gebied is bovendien de Furmerusstraat. Deze straat krijgt het karakter van een luisterrijke laan met laanbebouwing en bomen in een groenstrook. De Jancko Douwamastraat wordt in het plangebied doorgetrokken, en verbindt zo de nieuwe buurt ruimtelijk met de bestaande buurt. Vanaf de verlengde Jancko Douwamastraat is er zicht op het appartementengebouw en op het park ten noordwesten van de rondlopende weg. In de toren bevinden zich appartementen, met een fraai uitzicht op het park en de weilanden. Geparkeerde auto’s zijn door een groenvoorziening rondom minder zichtbaar vanuit het park. De toren zelf is goed zichtbaar vanaf de noordelijke randweg van Sneek. Het bureau BügelHajema ontwierp het plan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeente Súdwest-Fryslân besloten een nieuw bestemmingsplan op te stellen. De raad stemde begin 2014 al in met de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de locatie Furmerusstraat te Sneek. In mei 2015 heeft het college een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van 33 brede doelgroep woningen op de Furmeruslocatie. De herstructurering die nodig is voor het bouwplan worden uitgevoerd door de gemeente.