Gea Akkerman opent spoedzorgplein

Sneek - Het Spoedzorgplein Sneek is in gebruik. Op 26 mei zal wethouder Gea Akkerman van de gemeente  Súdwest-Fryslân de officiële opening van het Spoedzorgplein Sneek verrichten.

Twee dagen daarna, op zaterdag 28 mei tussen 10.00 en 16.00 uur, bruist de centrale hal van het Antonius Ziekenhuis van activiteiten rondom spoedzorg. Inwoners van de regio zijn van harte welkom en kunnen zich laten informeren en zelf ervaren wat er bij goede spoedzorg komt kijken.  Kinderen kunnen die dag een levensechte wond laten schminken, en die vervolgens weer laten verbinden door een professional. Ook kun je die dag op het ziekenhuisterrein een kijkje nemen in een echte ambulance. In de hal kunnen bezoekers kunnen zelf ervaren wat iemand voelt die een beroerte heeft gehad en zien hoe het werkt als iemand beademd wordt. Tijdens korte lezingen vertellen de artsen en verpleegkundigen over bijvoorbeeld een beroerte, spoedeisende huisartsenzorg, en ambulancezorg. Door de samenwerking tussen zorgverleners op het Spoedzorgplein Sneek wordt de patiënt die met spoed zorg nodig heeft efficiënter geholpen. Patiënten melden zich, na een telefonische afspraak, bij een centrale balie. De receptionist verwijst hen naar de juiste zorgverlener op het spoedzorgplein.  Binnen het Spoedzorgplein werken UMCG Ambulancezorg, het Antonius Ziekenhuis, de Coöperatieve Spoedapotheek, Dokterswacht Friesland en de Tandartsenspoedpost nauw samen.