Ziekenhuis Sneek stap dichter bij foutloze medicatietoediening

Sneek - Het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft ziekenhuisbreed gekozen voor de MedEye-oplossing. Hiermee kiest het ziekenhuis voor het optimaliseren van de medicatieveiligheid. Het Antonius was het eerste ziekenhuis in Nederland dat op een klinische afdeling een pilot deed met de MedEye.

Het is het tweede ziekenhuis dat ziekenhuisbreed kiest voor de innovatieve MedEye-oplossing die zorgt voor een extra controle bij het toedienen van medicijnen aan het bed van de patiënt. Internationale cijfers geven aan dat er bij het toedienen van medicijnen nu nog bij één op de vijf patiënten iets mis gaat. Met deze oplossing wil het ziekenhuis toe naar foutloze medicatietoediening. Ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak: ,,Patiënttevredenheid staat voorop in het Antonius Ziekenhuis. Daarbij hoort de beste zorg en dus vanzelfsprekend is patiëntveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Uit de landelijke monitor van medicatiefouten blijkt dat 32% van alle fouten plaatsvinden in het toedienproces. Het Antonius Ziekenhuis gebruikt al zowel een digitaal voorschrijf- als toedieningssysteem. Door het gebruik van barcodes in het Antonius is er al een zeer hoge graad van medicatieveiligheid. Om nog een echte doorbraak in het aantal fouten te bereiken was daarom ook verdere innovatie nodig. Uit het pilotonderzoek dat het Antonius Ziekenhuis heeft doorlopen met de MedEye bleken toch nog 20% extra fouten te worden voorkomen. De MedEye blijkt daarmee belangrijk om de cirkel van kwaliteitscontroles rond medicatie te sluiten. Van het voorschrijven van medicatie door een arts, tot het samenstellen en de toediening aan het bed: alles wordt nog beter digitaal ondersteund en veiliger. Duyvendak: ,,In 2011 heeft het Antonius Ziekenhuis zowel een digitaal voorschrijf- als toediensysteem geïmplementeerd. Daarbij werd direct, naast de controle door de verpleegkundige, een controle met een barcode op elk medicijn geïmplementeerd. Dat het volledige assortiment van het ziekenhuis met barcode controleerbaar is tot nu toe slechts in 3 ziekenhuizen in Nederland gerealiseerd. Voor de tabletten en capsules maakt het Antonius Ziekenhuis ook al gebruik van een zogenaamde baxterrobot die de medicatie per patiënt in zakjes verpakt en van een barcode voorziet. Vervolgens analyseert een fotorobot of de juiste medicatie in de zakjes verpakt is. Met al deze maatregelen wordt al een groot deel van de foutkans vermindert.” Ook Zorggroepmanager Joost Wijnbergen is tevreden over de in gebruik genomen oplossing: ,,Naast de verhoogde medicatieveiligheid was een onverwachts effect de efficiëntere werkwijze en de patiënttevredenheid die de MedEye-oplossing met zich meebracht. De verpleging heeft meer tijd om aan zorg te besteden. Ook de betrokken patiënten zijn zeer tevreden over de ingezette technologie. Het gaf hen een veilig gevoel.” De succesvolle pilot heeft geleid tot de keuze van het ziekenhuis om de MedEye-oplossing ziekenhuisbreed uit te rollen. Daarnaast gaat het Antonius Ziekenhuis samenwerken met Mint Solutions, het bedrijf achter de MedEye. Deze samenwerking is gericht op het samen ontwikkelen van een automatische scanoplossing voor controle van de meest risicovolle middelen.