Geld fietspad en jeu de boulesbaan Wiuwert

Sneek -  Dorpsbelang Britswert-Wiuwert kan van de gemeente Littenseradiel een subsidiebedrag tegemoet zien van 8550 euro voor diverse voorzieningen.

Een deel van het geldbedrag, te weten 3.800 euro, wordt besteed voor verbetering van het fietspad. in de verbeteringsplannen zitten verder oplaadpunten voor elektrische fietsen. Daarnaast is maximaal 1750 gereserveerd voor de aanleg van een een jeu de boulesbaan. Het geld komt uit het potje plattelandsontwikkeling.