Spoedzorgplein geen overbodige luxe

Sneek - Het nagelnieuwe Spoedzorgplein bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek functioneert al ruim een half jaar. ,,We zijn er trots op en blij mee", aldus wethouder Gea Akkerman vanmiddag bij de officiële opening van de ziekenhuisvleugel die ze beslist geen overbodige luxe noemde.

Want de nieuwe spoedeisende hulp rechts van de hoofdingang van het Antonius Ziekenhuis is hard nodig, zo zei de bestuurster van Súdwest-Fryslân uit eigen ervaring te weten. Bij het weghalen van de lijvige pleister voor de overduidelijk aangegeven toegangsdeur kreeg ze hulp van burgemeester Johanneke Liemburg van buurgemeente Littenseradiel. ,,Niet alleen zitten we in een groot gebied, het is ook 's zomers als er veel toeristen zijn belangrijk om snel goede kwaliteit te kunnen bieden als hulp geboden is", aldus Akkerman. Jack Thiadens, de vertrekkende bestuursvoorzitter van de Antonius  Zorggroep, rekent erop dat met de ingebruikname van het tweede Spoedzorgplein in Friesland de spoedzorg voor de inwoners van Súdwest-Fryslân, de Fryske Marren en Littenseradiel onbegrensd blijft. Opnamestops zoals bij andere ziekenhuizen al voorkomt moeten we hier niet hebben, zei hij. Thiadens noemde het mooi dat de ambulancedienst weer dicht tegen het ziekenhuis aan zit. In Leeuwarden en Drachten wordt gewerkt aan vergelijkbare voorzieningen. De voorbereiding van het Spoedzorgplein begon in 2009. Nu, zeven jaar later, zitten de dokterswacht, de coöperatieve spoedapotheek, de tandartsenspoeddienst, de UMCG ambulancezorg en het ziekenhuis eindelijk onder een dak. De samenwerking biedt vele voordelen als snelle hulp aan patiënten gewenst is, zo verduidelijkten de vanuit Groningen naar de Bolswarderbaan afgereisde directeur Marieke Schnoing van de UMCG Ambulancezorg en Willem Groeneveld van de Dokterszorg Friesland. ,,Dit is nodig om de beste zorg voor de patiënt te creëren", vond de eerste. Groeneveld benadrukte namens de coöperatie van huisartsen die de kring Sneek en Lemmer in het leven riepen  het belang van de drie s-en, spoed, samen en save. ,,Het is belangrijk dat er nu als haast geboden is één loket is, 24 uur per dag. De huisarts fungeert als poortwachter. Hij kan de deur open zetten met een verwijzen naar de tweedelijnszorg. De samenwerking heeft hier korte lijnen. Een goed samenspel waarmee ik Sneek wil feliciteren. De samenwerking vanuit een goede wil een sterke ambitie van de vijf partners hier gaat erin resulteren dat de patiënt het vertrouwen heeft dat het allemaal save is.""