Start sloop Talma State in Heeg

Sneek - Dinsdag 31 mei start de sloop van de aanleunwoningen bij Talma State in Heeg. De gedateerde appartementen maken plaats voor 41 eigentijdse aanleun-woningen. De oplevering is in april/mei 2017.

De nieuwe woningen krijgen naast een woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken een eigen berging en een balkon. De ruimtes wordenrolstoelvriendelijk en zijn straks ook geschikt voor bewoners die meer zorg nodig hebben. Het restaurant in het woonzorgcentrum krijgt eveneens een metamorfose met onder andere een nieuwe keuken. Bovendien krijgt Talma State een winkel die door de plaatselijke ondernemers wordt ingericht. Het gehele complex wordt energieneutraal gebouwd. Dit draagt bij aan het wooncomfort van de bewoners en de duurzaamheidsambitie van Elkien om haar hele kernvoorraad in 2030 op energieneutraal niveau te hebben. De start van de sloop wordt bijgewoond door de bewoners en medewerkers van Talma State. Ook de bewoners die tijdelijk zijn verhuisd naar Koudum, Blauwhuis, Bolsward en IJlst, zullen bij de start van de sloop aanwezig zijn. De bewoners worden tijdens de bouw wekelijks door middel van foto’s op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de bouw. Ook zal nu en dan een bustourworden georganiseerd zodat de bewoners met eigen ogen kunnen kijken hoe hun nieuwe woningen gestalte krijgen. De nieuwbouw is in opdracht van gebouweneigenaar Elkien en wordt uitgevoerd door Van Wijnen. Patyna verleent de zorg in Talma State en de aanleunwoningen. Patynais per 1 januari jl. ontstaan uit de fusie tussen Plantein en Zorggroep Tellens.