Offingawier gepast trots op De Wier

OFFINGAWIER - Door onder andere samen de schouders er onder te zetten, een keuken aan te schaffen bij een Zweedse meubelgigant en van een oud scheepszwaard een prachtige stamtafel te maken hield Offingawier de kosten van de verbouw van dorpshuis De Wier keurig netjes binnen de kostenraming van 70 mille.

Vrijdagmiddag schoof een deel van de uit zo'n 160 personen bestaande 'warbere' dorpsgemeenschap blij en trots aan voor de officiële opening. De voor de feestelijkheden uitgenodigde wethouder Durk Stoker voelde de 'mienskipssfeer' uitstekend aan door de sleutel van de deur op het laatste moment door te geven aan de Offingawierster bouwcoördinator Douwe Schuhmacher. ,,Ik fyn dat it sa moat. Jim ha it sels dien, meiinoar. Dat is hjir 'in optima forma' bard. Dan heart it ek sa, dat jim it sels iepenje moatte". De gemeente droeg met 16.500 euro subsidie, hetzelfde bedrag als de provincie, bij aan de vernieuwbouw van dorpshuis De Wier. Fondsen kwamen over de brug en het dorp zelf met eigen middelen, zelfwerkzaamheid, zoals gezegd niet te duur inkopen en inventieve oplossingen bedenken zoals de tafel. Offingawier verdient een applaus voor zichzelf, zo benadrukte Stoker, op de plaats waar  iedereen elkaar tegen kan komen. ,,Dat jim hjir in soad wille belibje meie". De Wier is in 1833 gebouwd als schoolgebouwtje dat daarna dienst deed als consistorie. In 1994 kocht dorpsbelang het pandje voor het symbolische bedrag van een gulden. Na een verbouwing in 20o4 heeft Offingawier nu een moderniseringsslag gemaakt met onder ander de aankoop van een lapje grond waardoor er nu aan de achterkant een geweldig terras is aangebouwd met hergebruikt materiaal van de oude vogelkijkhut bij de Potten. Het dorpshuis kreeg vorige week al meteen de CIG-toegankelijkheidsaward. Het pand, met rondom nieuwe bestrating, is van binnen en van buiten volledig gestript en vernieuwd met onder andere een nieuwe vloer. Eyecatcher binnen is de door Burny Kielman samengestelde muur vullende collage met oude foto's van Offingawiersters die afgedrukt zijn in het vorig jaar verschenen jubileumboek 100 jaar dorpsbelang.