Eindexamenexpo in BAS 10

Sneek - Zoals ook in vorige jaren biedt Galerie BAS 10 aan de Suupmarkt 10 in Sneek, van 4 tot en met 21 juni, de eindexamenkandidaten in de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen) van Bogerman en RSG Magister Alvinus de gelegenheid een selectie van hun eindexamenwerk te exposeren.

De leerlingen kregen op school een aantal onderwerpen aangereikt waaruit zij een keuze moeten maken en het is altijd weer de moeite waard te zien op welke manier de leerlingen met deze thema's omgaan, aldus Hinke Boorsma van BAS: ,,Deze tentoonstelling past ook goed in het beleid van BAS, dat mede tot doel heeft belangstelling voor beeldende kunst te bevorderen en mensen met zoveel mogelijk vormen van beeldende kunst in aanraking te brengen". De tentoonstelling wordt zaterdag 4 juni om 16.00 uur geopend en duurt tot en met dinsdag 21 juni. Openingstijden zijn dinsdags tot en met vrijdags van 13.00 – 17.00 uur en zaterdags van 12.00 – 16.00 uur.