Cultuur Kwartier zoekt jongerenambassadeurs

Sneek - Cultuur Kwartier Sneek (CKS) is op zoek naar jongeren die willen helpen de culturele instelling onder hun eigen doelgroep te promoten. Daarom doet het CKS een oproep naar alle jongeren uit Súdwest Fryslân om zich aan te melden als jongerenambassadeur.

De jongerenambassadeurs krijgen gratis toegang tot veel podiumactiviteiten en de kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Door te vloggen, bloggen of op een andere manier hun ervaringen met theater, muziek, kunst en cultuur te delen, hoopt CKS meer jongeren in aanraking te brengen met cultuur. Daarnaast introduceert CKS een ‘Sneek Preview-ticket’ voor jongeren. Om te laten zien hoe leuk,mooi, waardevol, ontroerend, grappig of fijn een avondje theater of het bezoeken van een concert kan zijn, heeft het CKS een speciale serie voor een voordeling tarief geprogrammeerd. Scholieren en studenten kunnen zes voorstellingen of concerten bezoeken voor € 50,-. Hier zijn in het aankomende seizoen tien (minder bekende) cabaretiers, jonge musici en verrassende kleinkunst voor geselecteerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op vertoon van een CJP- of studentenpas, op de dag van de voorstelling, een ticket voor 50% van de prijs te kopen voor (niet uitverkochte) voorstellingen bij Theater Sneek. De acties maken deel uit van een pilotcampagne om meer jongeren uit de gemeente in aanraking te laten komen met cultuur. Jongeren die zich willen aanmelden als ambassadeur kunnen dit doen door een e-mail te sturen naar marketing@cultuurkwartier.nl. Meer informatie over het Sneek Preview ticket is te vinden op www.theatersneek.nl