Geen voorjaarskermis meer in Balk

Sneek - Balk zet een punt achter de kermis tijdens  "Kleintje Feestweek” in het voorjaar.

Stichting Feestweek Balk merkt al jaren een teruggang in animo en opkomst tijdens dit evenement. Het is wederom gebleken dat het organiseren van een voorjaarskermis in deze periode niet haalbaar is. De afgelopen kermis is, door het niet komen opdagen van diverse attracties een goed voorbeeld. Stichting Feestweek Balk heeft op het laatste moment nog invulling kunnen geven aan het lege Treemterplein. Er werden op kosten van de stichting een opblaas-kussen en mini-zweef geplaatst, welke gratis toegang hadden. Het bestuur van Stichting Feestweek Balk hakte deze week de knoop door en heeft besloten dat er geen “Kleintje Feestweek” meer georganiseerd zal gaan worden. Dit betekent dat er in Balk geen voorjaarskermis meer zal verschijnen. Op deze manier kan het bestuur de tijd en aandacht volledig richten op de najaarskermis welke jaarlijks gepland staat in augustus. Stichting Feestweek Balk onderzoekt momenteel de mogelijkheid om deze najaarskermis in eigen beheer te organiseren. Hiermee wil de stichting een nieuwe teleurstelling en herhaling van afgelopen kermis voorkomen.