Energiezuinige leerlingen in Molkwerum

Sneek - It Swannenêst uit Molkewerum heeft de energiezuinigste scholieren.

Team Powerbôle van de school in Molkwerum bleek de beste in de vijf maanden lange strijd met 13 andere basisscholen in Friesland om de beste duurzaamheidscampagne in de derde editie van de Energy Challenges Fryslân. Leerlingen voerden zelfstandig campagne voor meer duurzaamheid op hun school en in hun omgeving. De finale was onlangs in Leeuwarden. Energy Challenges daagt kinderen en jongeren uit om slim met energie en water om te gaan. Het is een spel op school en tussen scholen onderling, waarbij leerlingen het energie- en waterverbruik op hun school analyseren en in teamverband een origineel plan bedenken om zoveel mogelijk te besparen en zoveel mogelijk mensen op school en omgeving te activeren voor duurzaam gedrag. De ervaring van eerdere projecten leert dat door de een combinatie van techniek en gedrag bewustwording en gedragsverandering ontstaat, wat besparingen tot wel 15 procent per gebouw mogelijk maakt. Ook in de Energy Challenges Fryslân is flink bespaard door tal van acties te organiseren om school en omgeving in beweging te krijgen. In tijden van bezuinigingen in het onderwijs is dit een welkome kostenbesparing. Naar verwachting zal het project ook een positief effect hebben op het energieverbruik bij de scholieren thuis. Er zijn slimme meters en monitoringssoftware in de scholen geplaatst, die het gas- en elektraverbruik inzichtelijk maken. Hierdoor konden de leerlingen na elke besparingsactie precies zien wat het resultaat van hun actie is geweest. Daarnaast zijn alle schoolgebouwen doorgelicht door een team van stagiaires onder begeleiding van een technisch specialist. De provincie Friesland ondersteunt de Energy Challenges Fryslân als onderdeel van uitvoeringsprogramma 'Duurzame Energie'. Richting Culturele Hoofdstad 2018 gaat het project groeien naar 100 scholen in Friesland. Het project wordt verder versterkt door de gemeenten Leeuwarden, de Friese Meren en Súdwest-Fryslân. Bedrijven en andere organisaties spelen ook een belangrijke rol. Onder meer Strukton Worksphere, BekkemaBruinsma, de Friese Milieufederatie,  Energy Valley en de Watercampus leveren een bijdrage aan het project.