Groen licht Texaco Veenema Stadsrondweg-Zuid

Sneek - Het nieuwe Texaco tankstation van Veenema Olie Chemie Energie aan de Stadsrondweg-Zuid in Sneek kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State deze week besloten in reactie op het bezwaar, dat de eigenaar van de voormalige Renaultgarage De Vries, tegen het bestemmingsplan had ingediend.

Met dien verstande dat er een kleine reparatie aan de omschrijving van de situatie van het bestemmingsplan moet worden uitgevoerd. Met name de situatie rond de infrastructuur van de LPG installatie zal lichtelijk aangepast cq beter beschreven moeten worden. Na bovenstaande reparatie hoeft het bestemmingsplan niet opnieuw door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Het nieuwe tankstation zal worden uitgerust met alle vernieuwde brandstoffen, zoals CNG, GTL, electrisch laadpunt etc. Ook komt er een grote winkel met ruime Bakery / coffee corner en een state of the art kettingwasstraat.