Verdere daling WW in Friesland

Sneek - In mei nam de WW in Friesland af tot 19.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde het aantal WW-uitkeringen. Vooral in uitzendbedrijven, zakelijke diensten en industrie ontstonden minder nieuwe WW-uitkeringen.

Eind mei 2016 telde Friesland 19.478 WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in mei met 5,1%. Dat is een daling van 1.046 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Friesland 14% (2.393) meer WW-uitkeringen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in mei af in vrijwel alle sectoren van de Friese economie. In de uitzendsector kregen vooral minder mensen met bouwgerelateerde beroepen een WW-uitkering. Ook in sectoren als zakelijke diensten, industrie en handel kwamen er minder nieuwe WW-uitkeringen bij. In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind mei uit op 447.928. Dat is 5,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 460.521. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,7% (12.593). Alle provincies laten een daling van de WW zien. Een jaar eerder telde Nederland 416.337 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 7,6% (31.591). De stijging over het afgelopen jaar varieerde van 2,6% in Utrecht tot 15,2% in Drenthe.