Gearrin heeft kippenhok

FOLSGARE - Basisschool De Gearrin in Folsgare heeft sinds gisteren een uit de kluiten gewassen kippenhok. Het is gemaakt door Cornelis en Gerrit uit groep 8 en Ibo Kempenaar, de vader van de laatste.

De komst van het kippenhok is het gevolg van een van de klassenvergaderingen van de bovenbouw van de basisschool. Hierin worden vragen, plannen, klachten en opmerkingen die door leerlingen zijn ingediend, met elkaar besproken. De leerlingen zijn bij toerbeurt voorzitter of secretaris. Een goede vorm van Burgerschapskunde. Eén van de vragen was of er ook een kippenhok bij school kon komen…. Een vraag die niet eenvoudig met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden is. Tijdens de vergaderingen in maart en april werden de plannen uitgewerkt: Wat is er nodig? Wie kan ons helpen? Hoe doen we het als we vakantie hebben? Wat zijn de kosten? Uiteindelijk werd besloten dat Gerrit en Cornelis uit groep 8 het hok zouden bouwen met de vader van Gerrit, Ibo Kempenaar. Ze hebben een aantal uren samen in de loods van Kempenaar aan het hok gebouwd. We hadden al snel in de gaten dat het niet zomaar een hokje zou worden. Gisteren was het zover. Het hok werd als bouwpakket op school bezorgd. Met zijn drieën hebben de mannen het hok op de juiste plek in elkaar gezet. ,,Het resultaat is prachtig geworden", aldus schoolleider Reitze Sybesma. ,,Nu de kippen nog…"