Energieverbruik en exploitatie dorpshuizen onder loep

Sneek - Ruim 40 dorpshuizen in de Zuidwesthoek doen mee aan de pilot ‘Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst’. Het energieverbruik en de exploitatie van de gebouwen wordt onder de loep genomen.

Met een extra financiële bijdrage van de provincie en betrokken gemeenten worden alle aanmeldingen uit de Súdwesthoeke bediend. De adviesgesprekken zijn in volle gang. De dorpshuizen krijgen maatregelen gepresenteerd om kosten te besparen op hun energieverbruik. Daarnaast maken 15 dorpshuisbesturen een toekomstvisie die richting geeft aan het opzetten van nieuwe activiteiten.   Bij de dorpshuizen is geïnventariseerd wat de bouwkundige staat van het gebouw is en met welke middelen en ingrepen de energieprestatie kan verbeteren. ,,Verouderde dorpshuizen zijn vaak slecht geïsoleerd. Maar isoleren is een forse investering en niet rendabel voor deze dorpshuizen. Dit energieverlies moet je accepteren en de oplossing zoeken in een combinatie van maatregelen. Denk aan gedragsverandering en technische en bouwkundige ingrepen”, aldus de deskundigen. De kortste klap om energie in dorpshuizen te besparen kost geen euro, zo blijkt uit de eerste adviesgesprekken. Het inregelen van de verwarmingsketel kan enkele dorpshuizen flink wat geld besparen. Er is veel animo voor zonnepanelen. Deze meest zichtbare vorm van duurzame energieopwekking kan een voordeel in de kas van de dorpshuizen opleveren. Twee dorpshuizen in het gebied lopen qua energiebesparing voorop. Zij kunnen met een paar aanpassingen zelfs energieneutraal worden.   Bij 15 dorpshuizen wordt ook een analyse van de (financiële) exploitatie gedaan, en een toekomstvisie opgesteld over de functie in het dorp en de omgeving. Met energiebesparende maatregelen alleen kun je een dorpshuis niet behouden. De maatschappij verandert. Dorpshuizen willen hier graag op inspelen, zo blijkt uit de eerste verkenningen. Vaak ontbreekt een lange termijn visie hoe die veranderingen bij kunnen dragen aan een sterkere financiële positie. Besturen worden aangemoedigd nieuwe wegen in te slaan. Bij andere dorpen te kijken en binnen de gemeenschap te inventariseren wat de behoeften zijn om daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten.   Naar verwachting zijn in de loop van 2017 alle deelnemende dorpshuizen onder de loep genomen. Om (enkele van) de maatregelen die voort komen uit de adviestrajecten te kunnen realiseren, wordt de komende tijd ook gekeken naar slimme financieringsmogelijkheden.   Het project ‘Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst’ is opgezet door Doarpswurk in nauwe samenwerking met Streekwurk Zuidwest Fryslân, het samenwerkingsverband van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân.