Gymzaal Simon Havinga bij zwembad

Sneek - Voor de vervanging van de gedateerde gymzaal van de Simon Havingaschool in Sneek heeft de gemeente Súdwest-Fryslân een locatie op het oog in de nabijheid van zwembad It Rak.

,,De gymzaal van de Simon Havingaschool in Sneek is dringend aan vervanging toe. Hiervoor gaan we op zoek naar een nieuwe locatie bij zwembad It Rak en het LSC-terrein", aldus wethouder Stella van Gent. ,,Gelet op de intenties tot scholenfusies in De Lege Geaën en Arum verwacht de gemeente ook in 2017 weer nieuwe aanvragen voor onderwijshuisvesting. Hierover zijn we al goed in overleg met de betrokken schoolbesturen.” Dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting vastgesteld. In dit programma staat welke scholen in 2017 geld nodig hebben voor bijvoorbeeld nieuwbouw, uitbreiding of het herstellen van een constructiefout. In totaal gaat het om een investering van circa € 1,8 miljoen in 2017. ,,Ook komend jaar financieren we een aantal scholen, zodat zij beschikken over voldoende en goede huisvesting en er weer een aantal jaren tegenaan kunnen. Zo worden de schoolgebouwen voor de asielzoekersleerlingen in Sneek aankomende zomervakantie gereed gemaakt. Dit doen we in directe samenwerking met de betrokken schoolbesturen van Odyssee en RSG Magister Alvinus”, vertelt Van Gent. ,,Ik ben blij dat wij onze bijdrage kunnen leveren bij het ontwikkelen van een internationale schakelklas, zodat alle leerlingen de kans krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen.”