Finale Waste Battle Súdwest-Fryslân

Sneek - De finale van de Wast Battle is  vrijdag 1 juli in Het Bolwerk in Sneek. Naast de tien teams die het tegen elkaar gaan opnemen, zijn ook ouders, klasgenoten, docenten en andere supporters hiervoor uitgenodigd.

Zwerfvuil is een hardnekkig probleem waaraan mensen zich storen,  het beïnvloedt de leefomgeving  in negatieve zin  en kost ons allemaal ook nog eens veel geld. Zwerfvuil ontstaat vooral door onbewust kopieergedrag. De uitdaging voor de leerlingen is daarom om met een oplossing te komen die inspeelt op dit psychologische mechanisme. Tijdens de eindbattle presenteren de tien beste teams hun oplossing voor het voorkomen van zwerfvuil. Ieder team krijgt daar 3 minuten voor, waarna de juryleden 3 minuten hebben om vragen te stellen. De strijdende scholen zijn Nordwin College Sneek, ROC Friese Poort Sneek, RSG Magister Alvinus, Bogerman College en het Marne College. Elke school levert twee teams. Deze teams hebben tijdens de Waste Battle Súdwest-Fryslân de voorronde op hun school gewonnen. Het winnende team krijgt een geldbedrag en hulp van onze partners om het idee te realiseren. Wethouder Maarten Offinga zit namens de gemeente Súdwest-Fryslân in de jury en reikt de hoofdprijs uit. De Waste Battle Súdwest-Fryslân onderscheidt zich van andere zwerfvuilprojecten omdat het is gericht op preventie. Daarnaast laten we jongeren, die zelf een grote bijdrage leveren aan het probleem , de oplossing verzinnen. Vernieuwend  is ook de lesmethode die gebruik  maakt van een game-achtig beloningssysteem en last but notleast de inzet van partners bij de realisatie van het winnende idee.  Partners zijn de gemeente Súdwest-Fryslân, Rabobank  Sneek ZuidwestFriesland, Donkergroen en Roelofs. Zij stellen hun expertise, netwerk en fondsen beschikbaar. De Waste Battle Súdwest-Fryslân is een initiatief van Gooitz in samenwerking met Norder Advies.