Imkers houden open huis

Sneek - Ronald Meinen in Nijland en Dick Meischke in Mirns gunnen belangstellenden een blik in de keuken van de bijenhouderij tijdens de  de Landelijke Open Imkerijdagen op 9 en 10 juli.

De twee imkers in Nijland en Mirns van de afdeling NBV-Sudwest Fryslân houden open huis. Ook is er op deze dagen informatie om zelf de steeds kleiner en armer wordende leefomgeving van de bij en andere insecten te stimuleren en te verrijken. Bijen zijn een onmisbare schakel in de natuur en erg belangrijk hierin is hun rol als “bestuivers”. Bestuiving van gewassen is essentieel om te kunnen voorzien in onze voedselvoorziening. Om aandacht te besteden aan het boeiende leven van de bij zijn er dit jaar op zaterdag 9 en zondag 10 juli weer de Open Imkerijdagen van de NBV. Op deze dagen kunt u kennismaken met het bijenhouden en andere onderwerpen die daarmee samenhangen. U krijgt een antwoord op vragen als: “ Wat is bijenhouden ?” ,“Hoe wordt honing geslingerd?” en “Hoe maak ik mijn tuin bij-vriendelijk?” Bijen hebben het de laatste jaren moeilijk doordat ze in hun leefomgeving te maken hebben met een afname aan biodiversiteit. Er groeien minder planten die de bijen voldoende kunnen voorzien van nectar en stuifmeel. Dit gegeven geldt ook voor wilde bijen en andere insecten. Op deze opendagen wordt daarom ook aandacht besteed aan manieren om de naaste omgeving te verbeteren en te verrijken voor deze wilde bijen en insecten. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als: bij-vriendelijk tuinieren, gevarieerde aanplant en insectenhotels.   Bijenstand Ronald Meinen zit aan de Sylsterbuorren 7 in Nijland. Collega Dick Meischke is te vinden aan de Murnserdijk 3 in Mirns.