Jubilerende Plusbus verhuist naar Vuurvlinder

Sneek -  De jubilerende plusbus van onderwijsstichting Palludara verhuist van de Simon Havingaschool naar de ruimere Vuurvlinder in Sneek.

De Plusbus is een bijzondere vorm van onderwijs voor kinderen die gewoonlijk les krijgen op een van de Palludarascholen en die wel wat meer aan kunnen; meer- en hoogbegaafde leerlingen die elke week één dagdeel bij elkaar komen om samen te werken aan projecten en uitdagingen. Daarbij is overleggen, samenwerken en het samen zoeken en uitproberen van oplossingen een belangrijk doel. ,,De aanpak op de Plusbus is erop gericht dat kinderen, voor wie het normale leren vaak betrekkelijk eenvoudig verloopt, leren en ervaren dat niet alles altijd even gemakkelijk is. Dat opdrachten soms ook best lastig kunnen zijn èn dat je fouten kunt en mag maken, want ook daarvan kun je leren," aldus Jan Ankersmit van de Julianaschool en Jaring Attema van de Simon Havingaschool. Deze week wordt het vijfjarig bestaan van de Plusbus gevierd. Wat aanvankelijk begon als een initiatief op de Simon Havingaschool, groeide al snel uit tot een organisatie waarvan kinderen uit de gehele stichting Palludara kunnen profiteren. De feestelijkheden werden geopend door Joop Fortuin, bestuurder van Palludara, die daarbij meteen ook het nieuwe logo voor de Plusbus toonde, want na vijf jaren was de organisatie wel toe aan een nieuw en eigentijds beeldmerk. Het nieuwe logo werd ontworpen door Alida van der Molen. De kinderen gingen vervolgens aan de hand van een spannende speurtocht rondom het schoolgebouw, op zoek naar vragen, puzzels en raadsels die uiteindelijk de nodige aanwijzingen opleverden die op school op de computer ingevoerd moesten worden. Er moest een code gekraakt worden. De Plusbus verlaat met ingang van het volgend schooljaar de vertrouwde stek op de Simon Havingaschool wordt verlaten. Op CBS De Vuurvlinder  is meer ruimte beschikbaar en dat is voor de projecten waarbij samenwerking centraal staat, natuurlijk een voordeel.