PvdA-penning Djoke de Jong

Sneek -   Djoke de Jong uit Sneek ontving gistermorgen in Akkrum uit handen van Diederik Samson de penning van verdienste van de PvdA.

De Sneekse is al jaren actief gemeenteraadslid. Ze is al sinds 1981 lid van de PvdA. In 1998 werd ze lid van de gemeenteraad, eerst in het toenmalige Sneek en nu in Súdwest-Fryslân. Ze kreeg de penning onder andere vanwege haar jarenlange inzet en haar onverminderd positieve grondslag. Naast haar raadsactiviteiten en naast haar gewone werk in het onderwijs is ze altijd buitengewoon actief in verschillende vrijwilligersorganisaties zoals St. Nicolaassprookje en de commissie Boarger en Mienskip. Binnen de PvdA-afdeling Súdwest-Fryslân is zij de initiator van de “Soos van de Roos” Hiervoor heeft zij haar hard gemaakt en organiseert in dit thema maandelijkse bijeenkomsten dicht bij de burger in wijken en dorpshuizen. De burger die in contact wil komen met de fractie van de PvdA kan deze bijeenkomsten bezoeken Vorig jaar ontving Djoke de Jong heeft de loopbaanaward van onderwijsorganisatie Odyssee in Sneek.