Friese Poort en De Vries ontwikkelen CIV

ROC - Friese Poort, aanbieder van onder andere maritiem mbo onderwijs in Sneek en jachtbouwer De Vries in Makkum gaan hun samenwerking binnen het BedrijfsOpleidingsCentrum (BOC) op de werf in Makkum uitbreiden.

De beide partners willen het BOC door ontwikkelen naar een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Maritiem. Met de Yacht Builders Academy, zoals het CIV gaat heten, worden bestaande opleidingen verder ontwikkeld. Voor studenten houdt dit in dat zij in een uitdagende real-life leeromgeving lessen en masterclasses krijgen van docenten van ROC Friese Poort, ervaren leermeesters van De Vries en andere experts uit het bedrijfsleven. Ook worden er innovatieve keuzedelen aangeboden die de student (inter)nationale carrièremogelijkheden bieden en, als afgestudeerde van de Yacht Builders Academy, het predicaat ‘excellent’. Vanuit de topsector water wordt al jaren aandacht gevraagd voor het dreigend tekort aan goed geschoolde vakmensen in de maritieme maakindustrie. De Yacht Builders Academy zet dan ook volop in op het promoten van de maritieme techniek en meer instroom van leerlingen. De Academy richt zich vooral op de instroom van studenten op vmbo- en havo-niveau, zij-instromers en medewerkers die hun huidige niveau willen verhogen. Een belangrijke nieuwe doelgroep is het personeel aan boord van Feadship jachten. Aan boord van deze door De Vries gebouwde schepen is behoefte aan personeel dat in staat is vroegtijdig onderhoud te herkennen en ook zelf uit te voeren. Om een oplossing te bieden aan het dreigende tekort aan goed geschoolde vakmensen én om in te spelen op de behoefte binnen het bedrijfsleven wordt vanuit de Yacht Builders Academy een nieuwe opleiding ontwikkeld; Jachtschilder, niveau 4. Deze opleiding bestaat nu nog niet. Volgens Wietse Schuitema, vestigingsdirecteur Sneek, hard nodig. “Zowel nationaal als internationaal zijn er signalen dat er behoefte is aan zo’n opleiding. Daar gaan we nu onderzoek naar doen. Voor ons als ROC Friese Poort is het van groot belang om in te spelen op de wensen vanuit de markt.” Met het initiatief voor de Yacht Builders Academy hebben de partners uit Sneek en Makkum de ambitieuze doelstelling gesteld om een internationaal, duurzaam en zelfvoorzienend Centrum voor Innovatief Vakmanschap op te zetten met actuele, uitdagende en innovatieve praktijkopleidingen. Voor het verduurzamen van het CIV is de samenwerking met externe partijen van groot belang. ROC Friese Poort en De Vries Scheepsbouw Makkum werken daarom samen met vmbo-scholen/vakcolleges, Maritieme Academie Holland en met brancheorganisaties zoals HISWA, Netherlands Maritime Technology. Uiteraard is ook het bedrijfsleven, zoals scheeps- en jachtbouwers en maritieme toeleveranciers, bij het CIV betrokken. Het ministerie van OCW steunt het initiatief met een subsidie voor het ontwikkelen van het CIV.