Friso Bouwgroep werkt aan nieuw gezicht voor Earth Simulation Lab in Utrecht

Sneek -  Aannemingsmaatschappij Friso b.v. uit Sneek heeft deze week de definitieve gunning ten behoeve van de aanbesteding ‘Realisatie Earth Simulation Lab’ ontvangen.

In opdracht van Universiteit Utrecht gaat Friso in het voormalige Robert J. van de Graaflaboratorium, welke onderdeel vormt van de totale herontwikkeling van de faculteit Geowetenschappen, het zogenaamde Earth Simulation lab realiseren. Het ESL is daarmee het laatste grote huisvestingsproject voor de faculteit in het NoordwestCluster van De Uithof. Duurzame onderzoeksfaciliteit Met de nieuwe huisvesting wil de Universiteit toekomstbestendige ruimte bieden voor fysische onderzoeksfaciliteiten en bijbehorende voorzieningen. Daarnaast zal het gebouw duurzaam en met effectief gebruik van bestaande elementen gerealiseerd worden. Er hoeven maar weinig nieuwe ruwbouwmaterialen te worden gebruikt. Uiteindelijk heeft de Universiteit de ambitie om met het ESL een top onderzoeksfaciliteit op het gebied van earth sciences te zijn. De faciliteit biedt de mogelijkheid om op deze onderzoeksgebieden een belangrijke speler te zijn en te blijven. Nieuw gezicht met behoud bestaand casco Het nieuwe onderkomen van ruim 7000m2 zal onderdak bieden aan o.a. het HPT-lap, laboratoria, microscopieruimten, werkplaatsen, opslag en kantoren. De structuur van het Robert J. van de Graaflab en dan met name het karakteristieke zware casco, wordt daarin grotendeels behouden. De kantoren worden aan de zuid- en oostgevel van het gebouw geplaatst; werkplaatsen en laboratoria worden in de binnenring van het gebouw geplaatst. Het gebouw krijgt daarmee een duidelijke structuur en indeling. Voor de realisatie van het ESL wordt het casco van het voormalige gebouw hergebruikt. Het versterken van de bestaande constructie met koolstof lijmwapening zorgt ervoor dat de bestaande constructie kan worden gehandhaafd. “Voor Friso een mooie uitdaging om een relatief oud en grijs gebouw een nieuw modern gezicht te geven”, aldus Gerben de Boer (kostendeskundige Friso Bouwgroep). “Ook het duurzaamheidsaspect (minimaal Breeam certificaat “Very Good”) draagt daar haar steentje aan bij. Het specifieke kenmerk van het werk is de klimaatgevel en de daarop afgestemde klimaatinstallatie. Dit is een 'actieve' gevel die op een slimme manier gebruik maakt van daglicht, zonnewarmte en luchtverversing om het binnenklimaat te beheersen”, sluit de Boer af.