Sneker Pan imponeert in SKS-competitie

Sneek -  Sneek imponeert na drie races. De zege van gisteren bij Earnewâld leek simpel, maar werd met Drachten in het kielzog nog benauwd. Nee, de legendarische zege maandag bij de Veenhoop daar wordt nog tot in lengte van jaren over gesproken.

De 59-jarige Douwe Visser had het aan het helmhout van de Sneker Pan nog nooit meegemaakt en ook andere roergangers in de vloot beleefden het nooit. Hij zeilde met lotnummer veertien van de laatste positie naar de zege. Een historische overwinning en huzarenstukje. ,,Myn moaiste”, glunderde de schipper. ,,Ien kear earder, de leste wedstryd op de Snitser Mar yn 2012 giene we ek as leste om de earste boei en wûnen we dochs noch. We wiene doe al kampioen, dat wie oars, mar dit is wol hiel bysûnder.” Visser die vorige week in deze krant vertelde dat hij vorig jaar geen klik had met het zeil, lijkt dat nu wel te hebben met het nieuwe tuig op de Sneker trots. De Snekers willen zich revancheren voor de tegenvallende prestatie van vorig jaar en wat dat betreft delen ze in de eerste dagen van de competitie wel klappen uit. ,,It is noch betiid”, waarschuwt Visser voor al te groot optimisme. De zege van maandag was een huzarenstukje, maar er was ook beslist wat geluk bij nodig, plaatste Visser enkele kanttekeningen. ,,We hiene alle gelokjes wol mei.” Bovendien kon Visser zien welke keuzes de schippers voor hem maakten. ,,De measten giene ticht by it lân del. Wy keazen foar it romme wetter. Dy kar kinst meitsje ast as lêste fuort moatst. Dan hast ek neat te ferliezen.” De Sneker Pan sprong na het eerste rakje naar de Stobbehoek naar de zevende plaats. Ook Auke de Groot van Stavoren maakte een gouden slag, door van dertien naar acht te zeilen. Sneek voerde met name een gevecht met Stavoren. Toen die afgeschud was gloorde de overwinning. Ook de als eerste gestarte Eldert Meeter van Akkrum werd bij de laatste boei in het Grietmansrak nog achterhaald. ,,Petsje ôf foar Douwe, wat hat dy syld”, sprak Meeter met eerbied over de nestor van de vloot. ,,Dy fertsjinne it hjoed ek om te winnen.” Winnen deed de Sneker Pan gisteren ook. Sneek ,,Ast as earste fuortmeist, moast ferdigenjend sile. We rûnen in ein út, wol 700 meter, mar hast net earder wûn dan as it skot falt. Dat bliek wol wer, want Drachten kaam sels noch neist ús, troch in geunstige wyn”, sprak Visser na afloop. Nooit eerder bij alle kampioenschappen die de Sneker Pan had, presteerde Douwe Visser zo goed in de nauwe waters. ,,No de romme wetters op. Dat leit ús better, der oefenje wy, mar ja it is hjir ek prachtich gien.” Cees Walinga Uitslagen Earnewâld: 1. Sneek; 2. Drachten; 3. Súdwesthoeke; 4. Grou; 5. Huizum; 6. Lemmer; 7. Joure; 8. Earnewâld; 9. Langweer; 10. Leeuwarden; 11. d’Halve Maen; 12. Woudsend; 13. Akkrum; 14. Heerenveen. De Veenhoop: 1. Sneek; 2. Akkrum; 3. Heerenveen; 4. Stavoren; 5. Langweer; 6. Lemmer; 7. Grou; 8. Joure; 9. Drachten; 10. d’Halve Maen; 11. Earnewâld; 12. Woudsend; 13. Leeuwarden; 14. Huizum. Grou 1. Jeroen Pietersma, Drachten; 2. Albert Visser, Lemmer; 3. Gerhard Pietersma, Earnewâld; 4. Auke de Groot, Stavoren; 5. Eldert Meeter, Akkrum; 6. Douwe Visser, Sneek; 7. Johannes Meeter, Langweer; 8. Dirk Jan Reijenga, Joure; 9. Douwe Visser, Grou; 10. Siete Meeter, L’warden; 11. Alco Reijenga, Heerenveen; 12. Berend Mink, D’Halve Maen; 13. Lodewijk Meeter, Huizum; 14. Teake Klaas vd Meulen, Woudsend.