Goede zorg mensen met bloed- of lymfklierkanker in Antonius

Sneek -   Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord voldoet aan de  eisen die de patiëntenvereniging Hematon stelt aan een goede behandeling van patiënten met bloed- of lymfklierkanker.

Dit is terug te vinden op de patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker, waar onlangs de nieuwste gegevens op geplaatst zijn. Hierdoor is voor alle patiënten inzichtelijk bij welke ziekenhuizen men voor deze zorg terecht kan. In het  Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord  werken  twee hematologen. Hematologie is het specialisme dat afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren bestudeert en behandelt. Hematologisch onderzoek richt zich met name op de cellen in bloed, beenmerg en de lymfklieren. De hematologiepatiënten in het Antonius Ziekenhuis worden na de diagnose besproken met een behandelteam, dat uit artsen en verpleegkundigen bestaat. Na het teamgesprek wordt  met de patiënt  goed de diagnose en het behandelplan doorgenomen. Bij elke patiënt wordt ook gekeken of  psychosociale ondersteuning nodig is. En voor patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen, is het hematologisch team zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. De erkenning door Hematon is een bevestiging dat de patiëntenzorg voor bloed- of lymfklierkanker  voldoet aan  de kwaliteitscriteria van deze patiëntenvereniging.