Negatief zwemadvies De Lange Hoek Elahuizen

Elahuizen - Met ingang van vandaag, 17-08-2016, geldt een door de provincie Fryslân ingesteld negatief zwemadvies voor Elahuizen De Lange Hoek in Elahuizen. De kans op gezondheidsklachten is daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. Bij de zwemgelegenheid wordt met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een gemeenschappelijke regeling van de Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Deze uitvoeringsdienst houdt zich bezig met taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, waardoor er een goede en veilige leefomgeving in Fryslân ontstaat. De gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn verantwoordelijk voor (nieuw) beleid en bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Bedrijven en burgers kunnen met vragen en meldingen bij hun eigen gemeente terecht.