Federatie Sneek e.o. brengt kaatsers bijeen

Scharnegoutum - Sinds de kaatsclub in Sneek in 2010 niet meer in staat was de klassieke Waterpoortpartij voor hoofdklassers te organiseren ging de partij een zwervend bestaan leiden. Onder het motto dat vele kleintjes één grote maken besloten de twaalf bij de Federatie Sneek aangesloten kaatsverenigingen dat de partij elk jaar in een ander dorp zou worden gekaatst.

Zaterdag was KV De Lytse Stuit uit Scharnegoutum na 2011 opnieuw gastheer. Een voor de hand liggende keuze want de kaatsclub uit Scharnegoutum bestaat dit jaar ook nog eens 70 jaar. De bescheiden kaatsclub met ongeveer 100 leden kwam in 2014 in de schijnwerpers te staan toen er een vierde prijs werd gewonnen op de Bond in Franeker. Reinder Oosterbaan, Johannes Reiker en Johan Abma waren toen de succesvolle afdelingskaatsers. De oorspronkelijke datum van de kaatspartij was dit jaar 4 juni maar werd vanwege de Slachtemarathon 2016 verschoven naar augustus. De organisatie was opnieuw in handen van de driekoppige commissie ‘Bring de keatsers by it keatsen’ en die naam dekt de lading. ,,It is de bedoeling dat alle keatsers sa mei elkoar yn kontakt komme’’, zo legt commissielid Reinder Oosterbaan uit Scharnegoutum uit. Hij vormt samen met Nico de Boer uit IJlst en Bouke Poelsma uit Nijland de commissie. Alle kaatsers uit de verschillende categorieën bijeenbrengen op de drie velden. Federatie jeugd en senioren in combinatie met de heren en dames hoofdklasse waarbij de prijzen bij de jeugd werden uitgereikt door PC-koning Hans Wassenaar. Binnen de federatie had elke vereniging zijn bijdrage. Zo hadden bijvoorbeeld de kaatsverenigingen uit Boazum en Ysbrechtum op vrijdag al de perken gelegd terwijl alle verenigingen verplicht waren de 2500 loten uit te venten. De opbrengst gaat dan weer naar het federatiebestuur. Die combinatie van hoofdklasse en federatie is een unieke formule die nergens anders wordt toegepast. De in 1921 opgerichte kaatsclub Nije Moed uit IJlst is zich ervan bewust dat zij zich aan de periferie van het kaatsen bevinden. ,,Wy sitte eins yn in úthoeke wat dat oanbelanget. Wy dogge dan ek in protte mei de keatsklup fan Hommerts-Jutryp’’, zo zei Nico de Boer. Niettemin hoopt Nije Moed dat het evenement ‘de keatsers by it keatsen bringe’ in 2018 in IJlst zal plaatsvinden. Voor IJlst is het dat jaar een bijzonder jaar want dan viert de stad het heuglijke feit dat het 750 jaar geleden is dat de stad zijn stadsrechten verwierf. In sportief opzicht trof Scharnegoutum het met een uiterst spannende finale bij de heren tussen Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra en Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hans Wassenaar. Het werd een slag om de laatste twee punten en die eindigde spectaculair. De ver uitgeslagen bal van Scheepstra werd op 5-5 en 6-6 nog verder geretourneerd tot in het perk door Wassenaar. Met de oorspronkelijk uit Beers afkomstige Nynke Sijbrandij had Scharnegoutum toch nog een lokaal kleurtje. Zij won samen met Anne Monfils en Marrit Zeinstra tegen Imke van der Leest, Sandra Hofstra en Louise Krol.