Slotconcert Dirk Donker in Martinikerk

Sneek - De orgelconcertserie in de Grote- of Martinikerk wordt maandagavond 5 september afgesloten met een concert door de organist van de Martinikerk Dirk S. Donker. De traditie getrouw  is dit laatste orgelconcert een Bachconcert. Dirk Donker heeft weer een eigen keuze gemaakt uit het indrukwekkende en onvolprezen oeuvre van Johann Sebastian Bach. Het concert begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur.

De afsluiting van het orgelconcertseizoen in Sneek met een Bachconcert is gebruik sinds het gereedkomen van de restauratie van de Martinikerk in 1994. De aanvankelijk vrees dat het publiek een concert met uitsluitend Bachwerken niet zou appreciëren is nooit bewaarheid. Door een zorgvuldige en soms originele programmering heeft het Bachconcert zich altijd in een meer dan gemiddelde belangstelling mogen verheugen. Na de retouchering van een aantal registers in 2011 waardoor de Schnitgerklank zich beter manifesteert is het nog meer geëigend voor een stijlgetrouwe uitvoering van Barokmuziek. Voor het orgelconcert van maandag heeft Dirk Donker de keuze laten vallen op de volgende werken. Hij opent zijn concert met Praeludium en Fuga in G BWV 550 en vervolgt met twee bewerkingen over het koraal “Valetwillich dir geben” (in Nederland bekend als het Adventskoraal “Hoe zal ik u ontvangen”. Daarna speelt Donker het tweedelige Trio in c (BWV 585) en de Partita diverse sopra ilCorale: “Seigegrüßet, Jesugütig” BWV 768 in diezelfde toonsoort. Drie koralen uit BachsOrgelbüchlein vormen de overgang naar het slotstuk van het concert de Toccata en Fuga in d (BWV 538) naar de gebruikte toonsoort bijgenaamd de “Dorische Toccata”. De toccata is een wervelend stuk in concertante stijl en de fuga een toonbeeld van Bachsinventieve beheersing van het contrapunt.