Kleine cultuurcentra in Kultureel Platform SWF

Sneek -   De kleine culturele centra in de gemeente Súdwest-Fryslân hebben zich verenigd in Kultureel Platfoarm SWF. Op de Fruitmarkt van 10 september in Sneek presenteren ze zich aan het publiek.

Bedoeling van dit initiatief is om zich als organisaties, die zich allen bezig houden met “kultuur” in deze grote gemeente, te verenigen. Op dit moment zijn een tiental organisaties aangesloten, namelijk BOOG Bolsward, Nut Makkum, De Súdwester Koudum, Stichting Cultureel Nut Workum, Gerben Rypma Stichting Blauwhuis, It Harspit Oppenhuizen, It Joo Oudega, It Heechhûs Heeg, De Driuwpôle Woudsend en De Spylder Warns. In de toekomst kunnen er nog altijd meerdere organisaties aansluiten. Tijdens de Fruitmarkt kunt u zich laten informeren over de programmering van deze organisaties.