Via Drupsteen ambitieus verder als The Imagineers

Sneek - ‐ Om de impact van windturbines, hoogspanningsmasten of snelwegen in het landschap real‐time te visualiseren, lanceert het tot The Imagineers omgetoverde ViaDrupsteen een nieuwe combinatie van virtual reality (VR) en innovatieve visualisatie‐technologie.

Met de nieuwe technologie kan iedereen de impact van projecten tot in zijn eigen achtertuin visualiseren. The Imagineers is sinds vandaag de nieuwe bedrijfs‐ en merknaam van het vanuit Sneek opererende VIA Drupsteen. Het softwarehuis wil hiermee zijn internationale ambities onderstrepen. Met de combinatie van foto‐realisme, 3d en softwareontwikkeling wordt de visuele impact van projecten op de leefomgeving tot in detail getoond. Dit kan voor elke, straat, stad en gebied in Nederland, en daarbuiten. De eerder genoemde combinatie van technologie is uniek in de wereld, volledig online, real‐time en ondersteunt overheden en projectontwikkelaars bij een effectievere participatie van belanghebbenden in ingrepen op landschap of leefomgeving. The Imagineers heeft, voor de naamswijziging, in 16 jaar tijd meer dan 1000 energie‐, bouw‐ en infra‐projecten gevisualiseerd voor bedrijven en overheden. Voorbeelden van impactvolle projecten zijn de tracéwijziging van electriciteitsmasten in Zuid‐Holland/Zeeland (TenneT), nieuwe openbaar‐vervoerslijnen (Uithoflijn in Utrecht), wegenbouw (Rijnlandroute in Zuid‐Holland en Ring Zuid in Groningen) en energie (windmolenparken in, Noord‐ en Zuid‐Holland). VR technologie De VR technologie van The Imagineers is een combinatie van animaties, photogrammetry, virtual reality, serious gaming en 360 graden‐fotografie en ‐video. De visualisaties zijn online via alle denkbare apparaten (platformonafhankelijk) te maken en te bekijken. Met de technologie, in‐house ontwikkeld, richt het bedrijf zich wereldwijd op de marktsectoren bouw, energie en infra. ,,Draagvlak en participatie zijn cruciaal bij processen als de verduurzaming van het energiesysteem, verdere verstedelijking, ontbossing, poldervorming en het opspuiten van de kustlijnen. Ze hebben grote visuele impact op de directe leefomgeving. Bij veel traditionele visualisaties wordt een serie witte 3D‐modellen in een landschap ‘geplakt’. Met onze foto‐realistische techniek kunnen omwonenden zich veel beter voorstellen hoe grote infrastructuurprojecten er in de toekomst daadwerkelijk uit gaan zien,” zegt initiatiefnemer Maarten Drupsteen, van The Imagineers. Investering Om de groeiambitie van The Imagineers te ondersteunen, wordt er meer dan 1 miljoen euro door Doefonds, NOM en G.J. Smid Fonds en de eigenaars geïnvesteerd in het softwarehuis. Diederik Jongema, namens Doefonds, NOM en G.J. Smid fonds: ,,Virtual Reality is een techniek waar wereldwijd enorm in geïnvesteerd wordt. De investering wordt aangewend om een online product te ontwikkelen waarmee iedereen, all over the world, met één druk op de knop de impact van windturbines op een realistische manier in beeld kan brengen. Wij zijn trots dit initiatief te ondersteunen waarmee de vernieuwingskracht van Noord‐Nederland wordt versterkt”. Over The Imagineers The Imagineers ondersteunt met in‐house ontwikkelde visualisatie software overheden en projectontwikkelaars bij het real‐time en platformonafhankelijk inzichtelijk maken van ingrepen in het landschap en de leefomgeving van bedrijven en burgers. Dat doet het bedrijf door het aanbieden van visuele tools en applicaties voor de energiesector, infra en bouw. The Imagineers is een Nederlands bedrijf met vestigingen in Nederland, Engeland en Duitsland.