Dankzij Walkant op oarder aan het werk

Sneek - Begin dit jaar hadden ze nog ‘een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ en moesten ze rondkomen van een uitkering. Bijna een half jaar later mogen ze zich ‘aspirant waterbouwer’ noemen, ontvangen ze het bijbehorende certificaat en hebben ze een baan bij Cnossen Infra in Sneek.

Dit is in het kort het succesverhaal van zes mannen die meededen aan ‘Walkant op oarder’. Dit is een gezamenlijk re-integratieproject van Cnossen Infra, Pastiel, Uitzendbureau Jobz-On en de gemeente Súdwest-Fryslân. De zes, in leeftijd variërend van 20 tot 55 jaar, hebben verschillende achtergronden. Ze waren stratenmaker, vrachtwagenchauffeur, bouwvakker, timmerman, ZZP’er of verkoper. Allen hadden hun baan verloren, maar waren gemotiveerd om nieuwe wegen in te slaan. Dankzij het project kregen de zes de opleiding waterbouw op MBO2-niveau en behaalden ze verschillende certificaten ten aanzien van veilig werken (onder andere VCA, BHV en motorzagen). Daarnaast deden ze vooral veel praktijkervaring op. Zo werden er beschoeiingen aangebracht, voetgangersbruggen en steigers gebouwd of gerenoveerd en diverse kleine waterbouwkundige herstelwerkzaamheden uitgevoerd, door heel Súdwest-Fryslân. Gisteren tekenden de zes in Oudega, dichtbij de plek waar ze werkzaamheden verrichtten, de (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten (zes maanden) bij Cnossen Infra. Vanzelfsprekend hopen ze ook na deze periode op betaald werk. ,,In een waterrijk gebied als Friesland, met honderden kilometers waterwegen, is er veel werk voor waterbouwers”, aldus Silvia Fokkema van Pastiel. ,,Is het niet bij Cnossen, dan toch zeker bij een andere werkgever.” Pastiel begeleidt en ontwikkelt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam en regulier betaald werk. ,,Wij geloven dat er in ons gebied van tien gemeenten voor alle mensen, van jong tot oud, van ongeschoold tot hooggeschoold, met en zonder arbeidsbeperking, een plek is op de arbeidsmarkt”, zegt Fokkema. ,,Dat heeft dit project weer bewezen.” Een belangrijke rol was weggelegd voor het Sneker uitzendbureau Jobz-On, dat de zes mannen intensief begeleidde. ,,Want als je een tijd aan de kant hebt gestaan is het een hele omschakeling om les te krijgen en dingen uit boeken te leren”, aldus Janet van der Horst van Jobz-On. “Dat lukt niet meteen, maar door wekelijks contact bleven de mannen gemotiveerd.” Ook directeur Harm van der Wiel van Cnossen Infra en wethouder Durk Stoker van Súdwest-Fryslân zijn opgetogen over de samenwerking. ,,Veel gemeenten leggen bij aanbestedingen de verplichting op een deel van het werk te laten doen door mensen met een bijstandsuitkering”, aldus Van der Wiel. ,,Bij Súdwest-Fryslân gebeurt dit ‘social return’ ook, maar dan anders. Daar wordt maatwerk geleverd, zodat de geselecteerde kandidaten gemotiveerd zijn en grote kans maken niet opnieuw in de bijstand te komen.”   Het begeleiden van mensen met een uitkering naar betaald werk is een van de speerpunten in het gemeentelijk beleidsprogramma ‘Oan ’t wurk’, aldus wethouder Stoker. “It is prachtich om te sjenhoe’tdizze mannen de kânsen pakt hawwedy’t harren troch de gemeente beanbinne.”