Mediapioniers presenteert eHealth

Sneek - Mediapioniers uit Sneek presenteert vanmiddag op het provinciehuis het innovatieve eHealth dat hulpvragers virtueel ‘bij de hand’ neemt bij schermsturing. Deze is in zorgplatform Mobiléa (ook een Sneker startup) geïmplementeerd, getest en beoordeeld. Meerdere zorgorganisaties omarmen Mobiléa voor hun zorgvragers en om de extramuralisatie mede mogelijk te maken.

Schermsturing zorgt, volgens Ruud Bleeker van Mediapioniers, voor acceptatie van nieuwe technologie en eHealth neemt hulpvragers virtueel ‘bij de hand’. ,,Ons project is ontstaan vanuit de grote behoefte in de zorg aan kosten efficiënte oplossingen en de vraag van de overheid naar verdere digitalisering richting haar burgers. Daarnaast is één van de grootste uitdagingen waar onze maatschappij voor staat zoals zelfredzaam en thuis laten wonen van hulpbehoevenden. Denk aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking." De innovatie maakt het volgens Bleeker mogelijk om op afstand de juiste toetsen op de tablet, computer en smartphone van de hulpvrager op te laten lichten. Hiermee kunnen hulpvragers virtueel bij de hand worden genomen. ,,Je doet het op afstand voor en neemt het niet over, dus leert iemand het zelf doen. Hiermee zijn online toepassingen op afstand beter en eenvoudiger duidelijk te maken. Dit vergroot de acceptatie en het plezier in het gebruiken van zorg op afstand. Hulpvragers die zichzelf beter online kunnen redden zijn veel zelfredzamer en dit resulteert in efficiëntere zorgverlening." Veel aandacht is besteed aan eenvoud in gebruik. Met de gebruikers en zorgprofessionals is intensief samengewerkt. De innovatie is gezamenlijk met de partners zorggroep Alliade, de Hanze hogeschool en zorgplatform Mobiléa ontwikkeld. Zorgorganisaties ervaren het als een grote toegevoegde waarde om zorg op afstand te geven. Gedeputeerde Michiel Schrier ontvangt vanmiddag eHeath en haar bedebnkers in Leeuwarden. Ook zal de Friestalige versie van zorgplatform Mobiléa haar primeur beleven en gaat Thijs Geerdink, kok van het Antonius ziekenhuis Sneek en trekker van het project ‘Duurzaam en gezond aan tafel’ zijn hapjes presenteren.