GTST-acteurs collecteren voor Nierstichting in centrum Sneek

Sneek - De GTST-acterurs Jord Knotter (Job Zonneveld in GTST) en Michael de Roos (Alex de Boer in GTST) gaan zaterdag 24 september in het centrum van Sneek collecteren voor de Nierstichting. Tussen 12.00 en 14.00 zullen zij op het Schaapmarktplein het winkelende publiek vragen om een bijdrage in de collectebus.

Voor fans zit er in ruil voor een donatie ook vast wel een handtekening of een selfie in. ,,Niet alles wat je doet hoeft betaald te worden zeggen de acteurs desgevraagd. Het lijkt ons verschrikkelijk, beperkt te zijn door 3 a 4 dagen dialyse per week. De draagbare kunstnier kan het leven dan makkelijker maken en daar collecteren wij graag voor” Beiden hebben iets met Sneek, Michael groeide er op en Jord speelde een hoofdrol in de film “Sneekweek”. Behalve Jord en Michael zullen, op deze zelfde tijd, nog 20 enthousiaste jonge vrijwilligers collecteren op drukke punten in Sneek. Donaties zijn de enige bron van inkomsten van de Nierstichting, die geen subsidie ontvangt van de overheid. ,,De collecte is essentieel voor het werk van de Nierstichting”, benadrukt Marianne de Roos, collectecoördinator van de Nierstichting in Sneek. ,,Met iedere bijdrage aan de collecte krijgen we nierziekten klein. Zo maken we ons samen sterk voor een beter leven voor nierpatiënten.” Dat kan alleen dankzij de steun van collectanten en donateurs. Draagt u ook bij aan de draagbare kunstnier: geef aan de collectant! Direct bijdragen? Ga naar www.nierstichting.nlof sms NIER naar 4333 voor een eenmalige donatie van 2 euro.