Nomi omarmt Tennis Academie Friesland

Sneek - De tot voor kort bij tennisorganisatie P.R.O.- Tennis werkende tennisleraren Wilco Veltien, Jack Driessen en Arnoud Bulthuis geen zelfstandig verder. Ze hebben Tennis Academie Friesland van de grond getild. LTC Nomi in Sneek is de eerste vereniging die de tennisacademie omarmd.

Veltien, Driessen en Bulthuis hebben al langere of kortere tijd een band met de verschillende tennisverenigingen in Sneek. De nieuwe tennisschool is ontstaan uit een splitsing van Tennisschool P.R.O.-tennis. Het drietal zag een grote kans om zelfstandig verder te gaan en heeft dit dan ook met beide handen aangepakt. ,,Wij zijn heel blij dat deze drie leraren, die hun sporen in de tenniswereld in het noorden van Nederland ruimschoots hebben verdiend, in Nomi een mooie basis vinden om met hun eigen tennisschool van start te gaan", laat voorzitter Herman Ruiter van Nomi weten in een nieuwsbrief aan de leden. Het doel van Tennis Academie Friesland is om op het gebied van tennistraining een langdurige en succesvolle samenwerking met de vereniging aan te gaan. Dit willen zij bereiken door middel van hun betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor de individuele leerling met als basis de sfeer en het beleid van de tennisvereniging. Tennis Academie Friesland wil op ieder niveau proberen de tennisprestaties te optimaliseren in een motiverende leeromgeving. Op de baan staan naast techniektraining en tactisch handelen, ook bewegingsscholing en mentale thema’s veelvuldig op de agenda. Ruiter: ,,Door een gevarieerd aanbod te geven voor zowel de recreatieve als prestatieve speler willen we als bestuur er voor zorgen dat tennis een attractieve sport blijft en we onze leden enthousiast houden. We willen hierbij een leidende positie innemen in de regio en uitstralen dat tennis een sport voor iedereen is. We willen een bepaalde mate van aantrekkingskracht hebben op gemotiveerde spelers in de regio die zich mogelijk bij hun eigen club niet verder kunnen ontwikkelen." De gezichten die bij Nomi het meest te zien zullen zijn, blijven Veltien en Driessen. De eerste blijft de hoofdtrainer en aanspreekpunt voor de lessen. Incidenteel kunnen ook Bulthuis en Raoul Lockhorst, ook onderdeel van het team van Tennis Academie Friesland, ingezet worden om de lessen te verzorgen of te ondersteunen bij evenementen.