Geld kerk Tersoal uit Mienskipsfûns

Tersoal - Initiatiefnemers voor de herinrichting van de kerk in Tersoal kunnen 2018 euro tegemoet zien uit het Mienskipsfonds.

Stichting Vituskerk Tersoal wil in samenwerking met dorpshuis De Tuolle van de kerk een centrum maken waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Denk aan exposities, excursies, lezingen en lessen over de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van hetdorp en omringend land. Ook zal er kunst en ambacht van de Lege Geaen te zien zijn. Dit project een voorbeeld is van een directe bijdrage aan de directe leefomgeving van de inwoners van Tersoal. Het initiatief om de kerk te behouden door het opzetten van de stichting vanuit de dorpsbewoners, geeft een grote betrokkenheid aan. Daarnaast worden de activiteiten in de kerk gerund door vrijwilligers en is er een nauwe samenwerking opgestart met het dorpshuis de Tuolle in Tersoal. Leefbaarheid in het dorp en bevordering van de sociale cohesie in het dorp worden in dit project zichtbaar.