Nije Dokumintêre Sint Vitustsjerke

Snits - ÛS Der is een nije dokumintêre makke oer Sint Vitustsjerke yn Blauhûs.

De opknapte tsjerke stie 10 en 11 septimber flink yn de belangstelling mei sa’n 600 besiters. Mei de rûnliedingen yn de tsjerke en op it hôf, it beklimmen fan de toer, it tsjerkeplein-terras, de dokumintêrefilm en de muzikale misse as hichtepunten.   Dokumintêre Sint Vitus Tsjerke Blauhús