Kerken haken op in wereldvrededag

Sneek - In het kader van de Wereldvrededag op 21 september, zullen in Sneek in de Oosterkerk (start 09.30 uur) en in de Martinikerk (start 10.00 uur) kerkdiensten worden gehouden met het thema vrede.

De wereld wordt met steeds meer oorlogen en brandhaarden gevuld. Hierom is het weer tijd om het vredesvuur nadrukkelijk gezamenlijk te ontsteken. PKN Sneek wil in onze kerkelijke gemeenschap breed het accent leggen op termen als verbinding, samenhang en saamhorigheid. En hiernaast tevens de focus leggen op vredevolle communicatie. In de Martinikerk zal er tevens medewerking aan de vredesdienst worden verleend door het Jouwster Mannenkoor Cantate Cum Gaudio. Na de diensten is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

In de Martinikerk gaat dominee J.J. van der Heiden voor en in de Oosterkerk dominee J.W.F. Nieboer. In de kerk in Ysbrechtum (09.30 uur) is ds. E.J. Hefting present en zal daar zal het thema vrede verweven met de startzondag die daar dan plaats heeft.